23.08.2022, Praha

Funkční celky – proč a jak?

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou stanovení hranice pro určení jednoho či více funkčních celků, při kterých je nutné se zaměřit na funkční i hospodářskou stránku posuzovaného plnění. Předmět veřejné zakázky nesmí být cíleně rozdělen tak, aby došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity a současně, aby nebyly veřejné zakázky zadány prostřednictvím mírnějšího postupu. V daném případě je třeba klást důraz i na záměr zadavatele a určení věcné, časové a místní souvislosti.

Zaměříme se rovněž tedy na souvislost mezi předpokládanou hodnotou a funkčním celkem, respektive na to, proč je důležité vymezit funkční celek pro správné stanovení předpokládané hodnoty.

Chybět nebudou ani praktické příklady a zkušenosti včetně odpovídající judikatury. Kurz je koncipován především na řešení konkrétních věcí a rozhodovací praxi ÚOHS.

Co se na kurzu naučíte:

– kdy jde o funkční celek,
– zda může zdánlivě rozdílná plnění tvořit funkční celek,
– jak pro dělení VZ na části využít podmínky na trhu,
– co je to funkční účel,
– atd.

Účastník v rámci kurzu obdrží tištěnou prezentaci, blok a psací potřeby.

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení