24.10.2023, on-line

Prokazování kvalifikace pomocí jiné osoby

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s problematikou prokazování kvalifikace pomocí jiné osoby (tzv. kvalifikační poddodavatel).

Tento kurz je vhodný jak pro zadavatele, tak pro dodavatele. V rámci výkladu budou probrány veškeré důležité aspekty pro správnou tvorbu nabídky v této části a současně vše podstatné pro správnou kontrolu nabídky. Taktéž bude rozebrána aktuální judikatura k této problematice.

 

Výsledkem budou Vaše nové znalosti především co se týká:

  • dokladů, které musí jiná osoba předložit;
  • kvalifikace, kterou může jiná osoba prokázat a související dopady do požadavků na plnění;
  • aspektů smlouvy nebo podepsaného potvrzení o její existenci (tzv. poddodavatelský závazek);
  • související judikatury ÚOHS, KS, NSS.

V rámci kurzu od nás obdržíte prezentaci a osvědčení o absolvování.

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení