21.07.2022, on-line

Změny závazků z veřejné zakázky

Cílem tohoto kurzu je seznámit posluchače s problematikou změny smlouvy dle zákona o zadávání veřejných zakázek po jejím uzavření, a to zejména dle § 100 a § 222. Seminář je zaměřen jak na obecný výklad pravidel, tak i na rozbor konkrétních příkladů z praxe.

Výsledkem budou Vaše nové znalosti především co se týče:

  • Vyhrazených změn dle § 100 ZZVZ
  • Podstatných změn smlouvy
  • Nepodstatných změn smlouvy
  • Změn de minimis
  • Správné aplikace § 222 ZZVZ
  • Aplikace § 223 ZZVZ

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení