Jakub Špeta

Jakub Špeta

Administrátor veřejných zakázek

Jakub je součástí týmu, který se zabývá zadáváním veřejných zakázek. Věnuje se především komplexní administraci veřejných zakázek a poradenství v oblasti řízení rizik. Se zadáváním veřejných zakázek má zkušenosti již od roku 2013. Řada veřejných zakázek, které administroval, byla spolufinancována z evropských fondů, či jiných dotačních titulů.