JUDr. Michal Šilhánek

JUDr. Michal Šilhánek

Advokát

Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Michal se věnuje především obchodnímu vedení celé skupiny LAWYA. Jako advokát se věnuje generální praxi, zejména právu smluvnímu, pracovnímu, daňovému a právu obchodních korporací. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z velké části spolufinancovaných z evropských fondů či jiných dotačních titulů. Díky těmto zkušenostem v současnosti v oblasti veřejných zakázek poskytuje profesionální právní poradenství. Je zkušeným lektorem ve všech odvětvích práva, kterým se ve své praxi věnuje. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, např. v časopise Veřejné zakázky nebo Statutární zástupce.

Aktuální kurzy lektora

03. 09. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

LAWYA NEWS: Veřejné zakázky

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 44
22. 10. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

Prokazování kvalifikace (nejen) pomocí jiné osoby

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 30
03. 12. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

LAWYA NEWS: Veřejné zakázky

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 51