Mgr. Jakub Hanák

Mgr. Jakub Hanák

Advokát

Vystudoval obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Jakub se věnuje především trestnímu právu, právu smluvnímu, pracovnímu a právu obchodních korporací. V trestněprávní agendě se pravidelně zabývá zastupováním klientů ex officio. Řadu zkušeností má rovněž s uplatněním nároků klientů v občanskoprávních řízeních.