Mgr. Lukáš Pruška

Mgr. Lukáš Pruška

Advokát

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a právní věda. Je advokátem zapsaným v seznamu advokátů České advokátní komory.

Již od začátku své profesní praxe v roce 2009 se Lukáš věnuje především problematice veřejných zakázek a veřejnému investování, včetně financování z dotací a jiných podobných zdrojů. Během své praxe se podílel na administraci několika set veřejných zakázek a výběrových řízení, z velké části spolufinancovaných z evropských fondů či jiných dotačních titulů. Věnuje se především vedení a odborné podpoře týmu, který se zabývá oblastí zadávání veřejných zakázek. Současně se jako advokát věnuje generální praxi, zejména právu smluvnímu, stavebnímu, správnímu a právu obchodních korporací. Intenzivně a přednáší školí ve všech odvětvích práva, kterým se ve své praxi věnuje, zejména v oblasti veřejných zakázek. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, např. v časopise Veřejné zakázky v praxi.

Aktuální kurzy lektora

20. 08. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 29
24. 09. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Jak správně pracovat s Věstníkem veřejných zakázek

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 30
19. 11. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 30