Mgr. Markéta Kolbová

Mgr. Markéta Kolbová

Advokátní koncipientka

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátní koncipientkou zapsanou na seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Markéta je součástí týmu, který se zabývá oblastí ochrany osobních údajů. Věnuje se právnímu poradenství zejména v oblasti ochrany osobních údajů, práva na poskytování informací, práva smluvního, pracovního a práva obchodních korporací. Má zkušenosti rovněž s administrací veřejných zakázek a s poskytováním právního poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.