Mgr. Šárka Kuncová

Mgr. Šárka Kuncová

Advokátní koncipientka

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátní koncipientkou zapsanou na seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Šárka je součástí týmu, který se zabývá zadáváním veřejných zakázek. Věnuje se právnímu poradenství zejména v oblasti zadávání veřejných zakázek, trestního práva, práva smluvního a pracovního. Podílí se také na zastupování klientů ex officio v trestněprávní agendě.