Lawya

Zpět na blog

Povinnost právnických osob k zápisu do evidence údajů o skutečném majiteli

Povinnost právnických osob k zápisu do evidence údajů o skutečném majiteli

Od 1. 1. 2018 v souvislosti s některými změnami právních předpisu směřujících k potírání legalizace výnosů z trestné činnosti byla zřízena novelou rejstříkového zákona taktéž Evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby zapsaná do veřejného rejstříku. Do této evidence mají povinnost se zapsat veškeré právnické osoby, které jsou zapsané do obchodního rejstříku, a to nejpozději do 1. 1. 2019. Ostatní právnické osoby (včetně svěřenských fondů) do 1. 1. 2021. Výše uvedené právnické osoby pak mají povinnost zapsat údaje o svých skutečných majitelích do této evidence.

Kdo je skutečným majitelem?

Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Zákon č. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění pak dále definuje podrobnější podmínky pro určení osoby skutečného majitele, a to v souvislosti s typem obchodní korporace, případně spolku nebo svěřenského fondu.

Zápis do této evidence podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny společnosti založené do 31. 12. 2017, které provedou zápis do 31. 12. 2018. Vyhněte se placení správního poplatku a do konce roku se obraťte na nás. Rádi vám se zápisem pomůžeme.

 

Máte zájem o naše služby?

Napište nám

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.