Oddlužení

odborné poradenství

Pomáháme od závazků

Co je to oddlužení?

Oddlužení je jednou z forem insolvence dlužníka. Samotný pojem oddlužení může mít několik podob a výběr té nejlepší záleží vždy na konkrétních okolnostech. U majetných osob, které vlastní nemovitost, může být

oddlužení řešeno prodejem nemovitosti (respektive věřitelé mohou tento způsob vyžadovat). Pro osoby, které nevlastní žádný významný majetek, je možné oddlužení řešit formou splátkového kalendáře.

Jaké jsou podmínky pro oddlužení?

  • Mít 2 a více věřitelů
  • Vaše závazky musí být více jak 30 dní po splatnosti a nemůžete je již nadále splácet
  • Za dobu 3 let splatit alespoň 60 % pohledávek
  • Starobní a invalidní důchodci II. a III. stupně po dobu 3 let (tj. bez spodní hranice)
  • Po dobu 5 let vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů (tj. bez spodní hranice)
  • Nesmíte být za posledních 5 let pravomocně odsouzen/a za trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy
  • Nemůžete žádat o oddlužení dříve jak 10 let od Vašeho úspěšného dřívějšího insolvenčního řízení

Co od Vás potřebujeme pro přípravu návrhu na oddlužení?

Seznam
majetku

Seznam závazků

(dluhů)

Doložení příjmů za posledních 12 měsíců

Osobní stav
(manžel/ka, děti, apod.)

Vyplnění našeho dotazníku

Jak to funguje

Kontaktujte nás a dohodneme se na sběru podkladů, které potřebujeme

Připravíme návrh na oddlužení

Návrh podáme na soud

Zákonem stanovená odměna za podání návrhu advokátem je 4 000 Kč (pro manželské oddlužení 6 000 Kč)

Soud návrh projedná

Proč spolupracovat s námi?

JSME ADVOKÁTI

Jsme pojištěni
za způsobenou škodu do výše 100 mil. Kč

Jsme nablízku

Fungujeme po celé ČR online, osobně v Brně a Praze

Jsme dostupní

Neplatíte
nic předem

Ozvěte se nám, jsme tu pro vás, abychom vám pomohli.

+420 543 216 310

[email protected]

Oddlužení

Zpracování osobních údajů(Required)