Lawya

Zpět na blog

Efektivní daňové řešení naleznete pouze se znalostí práva

Efektivní daňové řešení naleznete pouze se znalostí práva

Právo a daně jsou úzce provázány a jedno bez druhého nemůže být. Pokud chcete rozumět daním, musíte mít dobrou znalost práva. To se týká i daňových poradců – neprávníků. Jak spolu tyto dva zdánlivě samostatné světy souvisí? O tom jsme si povídali s jednatelem společnosti LAWYA JUDr. Michalem Šilhánkem.

Stále více firem preferuje zadávat právní záležitosti a správu daní jedné společnosti. Co za tímto trendem stojí?

Právo a daně spolu v byznysu úzce souvisí. Mnohdy nelze nalézt efektivní daňové řešení bez znalosti práva. A platí to stejně i naopak. Sepsat smlouvu kupní, darovací či jiný smluvní typ není složité. Advokát podle mého názoru musí umět vyhodnotit i stránku daňovou a nabídnout klientovi takové řešení, které z hlediska jeho právního problému bude zároveň daňově efektivní. Samozřejmě mnohdy není nemožné si k řešení určité problematiky přivolat advokáta a daňového poradce současně. U složitých transferů je to zcela logické, u menších operací je to naopak zbytečně drahé a je lepší se spolehnout na profesionála, který rozumí jak právu, tak daním.

Advokátních společností, které poskytují takto komplexní služby, přibývá. Proč by se měla firma obrátit právě na vás?

Věřím, že je to oblast práva, které rozumíme. Ostatně rigorózní zkoušku (titul JUDr.) jsem složil na Katedře finančního práva a národního hospodářství, kde jsem zároveň započal navazující doktorské studium. Právo a finance jsou mi tak velmi blízké.

Jste schopni poskytovat daňové služby v celé jejich šíři?

Ano, právní a daňové poradenství jsme schopni poskytovat v celé šíři. Pokud narazíme na problém, se kterým jsme se dosud nesetkali nebo vnímáme potřebu zapojení dalších odborníků, jsme do našeho týmu schopni zapojit externí specialisty.

Čeho si na vás vaši klienti váží nejvíc?

Věřím, že si primárně cení našeho přístupu. Klient vždy ví, jaké budou naše kroky a jaký očekáváme výsledek. Sice mu nemůžeme poskytnout záruku výsledku, snažíme se však klienta poctivě připravit na jednotlivé varianty a vše směřovat k řešení, jaké si klient přeje.

Čeho si naopak vážíte vy na svých klientech?

Vztah mezi advokátem a klientem musí být založen na vzájemné důvěře a respektu. Na svých klientech si tedy nejvíce vážím jejich otevřenosti. V tomto máme opravdu štěstí na klienty. Pro advokáta je důležité se s problémem klienta seznámit co nejpodrobněji a nejobjektivněji. Abychom byli schopni poskytnout radu opravdu komplexně a nejlépe, musíme znát všechny aspekty problému. Proto je otevřenost a upřímnost extrémně důležitá.

V případě, že potřebujete právní či daňové poradenství, kontaktujte nás.

 

Máte zájem o naše služby?

Napište nám