Lawya

Zpět na blog

Elektronický podpis pohledem aktuální právní úpravy

Elektronický podpis pohledem aktuální právní úpravy

Elektronický podpis neboli „data v elektronické podobě, která jsou připojena k jiným datům v elektronické podobě nebo jsou s nimi logicky spojena, a která podepisující osoba používá k podepsání“, jak jej definuje unijní právo, je stále předmětem řady nejasností a zmatků. Tento článek má proto za cíl vymezit a rekapitulovat problematiku elektronického podpisu ve světle aktuální právní úpravy.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Mgr. Jakub Hanák

Mgr. Lukáš Pruška

Máte zájem o naše služby?

Napište nám