Lawya

Zpět na blog

Kurzy naše spolupráce nekončí

Kurzy naše spolupráce nekončí

Naše partnerská společnost PMADVISORY poskytuje profesionální vzdělávání, poradenství a servis v oblasti zadávání veřejných zakázek a oblasti ochrany osobních údajů.

Od veřejných zakázek až po GDPR

Skupina PMADVISORY stojí na třech pomyslných pilířích v podobě dceřiných firem, které velmi úzce spolupracují a dohromady určují chod celé skupiny. Jsou to Public Market Advisory a PMA tender zabývající se poradenstvím v oblasti zadávání veřejných zakázek, vzdělávací instituce PMA education a firmy poskytující poradenství v oblasti ochrany osobních údajů GDPR PMA advisors a PMA data protection.

Dlouhodobě se věnujeme zejména školení a vzdělávání v oblasti veřejných zakázek. Kromě workshopů poskytujeme i vysoce specializované poradenství k veřejným zakázkám a výběrovým řízením různého druhu a taktéž se věnujeme administraci zadávacích řízení na klíč.

“Primárním cílem naší společnosti je zvyšování odborné způsobilosti všech subjektů podílejících se na zadávání veřejných zakázek, proto pořádáme kurzy jak pro zadavatele veřejných zakázek, tak pro účastníky zadávacích řízení,” vysvětluje smysl profesionálního vzdělávání jednatel společnosti LAWYA a skupiny PMADVISORY JUDr. Michal Šilhánek.

Akreditace Ministerstva vnitra i následná spolupráce

Jako vzdělávací instituce vedená pod č. AK/I-4/2018 jsme získali akreditaci Ministerstva vnitra České republiky. Náš tým tvoří zkušení právníci a administrátoři veřejných zakázek. Dáváme šanci i mladým talentovaným studentům právnických fakult. Příležitostně využíváme i specializované externí lektory.

Na našich kurzech se dozvíte například to, jaká je funkce pověřence pro ochranu osobních údajů nebo o tom, co obnáší zjednodušené podlimitní řízení či o veřejných zakázkách malého rozsahu v praxi. Aktuální nabídku kurzů naleznete zde. “Samotnými školeními spolupráce nekončí, s účastníky jsme v kontaktu i po jejich absolvování,” dodává Šilhánek.

Jak spolu LAWYA a PMADVISORY souvisí?

“V rámci skupiny PMADVISORY jsme všichni profesně vyrostli. Bez těchto zkušeností a zázemí by pravděpodobně LAWYA nikdy nevznikla. Obě společnosti fungují nezávisle na sobě, každá má svůj vlastní trh, ale v mnohých aspektech si pomáhají a doplňují se,” popisuje vztah těchto dvou firem Šilhánek.

PMADVISORY zakázky administruje, tedy zjednodušeně řečeno stará se o to, aby veřejný zadavatel uzavřel smlouvu s dodavatelem projektu, a to v souladu se zákonem. LAWYA poskytuje právní služby související s dílčími úkony v rámci zadávání veřejných zakázek. Působí tedy tam, kam již PMADVISORY nedosáhne.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám