Lawya

Zpět na blog

Možnosti vkladu finančních prostředků do společnosti s ručením omezeným

Možnosti vkladu finančních prostředků do společnosti s ručením omezeným

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) přinesl do obchodního práva řadu novinek, přičemž jednou z nich bylo snížení minimálního vkladu do základního kapitálu při založení společnosti u společnosti s ručením omezeným na 1 Kč. Tato změna byla odůvodněna mimo jiné snahou o odstranění nadbytečných bariér při vstupu do podnikání. Tato změna se nicméně setkala s mnoha otázkami, a to zejména zda je s tímto vkladem možná existence a chod společnosti.

Jestliže se zakladatel společnosti rozhodne pro nízký základní vklad, časem mnohdy vyvstane otázka, jakým způsobem do společnosti vložit další finanční prostředky. Věnovat se zde budeme jak situacím, kdy do společnosti vkládá finance společník, tak situacím, kdy vkladatelem bude osoba, která (prozatím) nemá ve společnosti podíl.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Mgr. Pavla Matějková

Mgr. Lukáš Pruška

Máte zájem o naše služby?

Napište nám