Lawya

Zpět na blog

Ochrana osobních údajů ve světle epidemie koronaviru

Ochrana osobních údajů ve světle epidemie koronaviru

Současná situace ohledně epidemie koronaviru (COVID-19) ovlivňuje společenské vztahy napříč všemi odvětvími. Zájem společnosti se pochopitelně upíná k naději na nalezení řešení, jak se s touto nastalou epidemií v co nejkratším čase vypořádat. V současné době, kdy stále platí nouzový stav vyhlášený Vládou České republiky, byla přijata různá opatření za účelem zamezení rozšiřování epidemie, přičemž některá se ve svém důsledku dotýkají i základních práv a svobod občanů. V obecné rovině je nouzový stav okolnost, která pochopitelně může legitimizovat omezení svobod, ovšem jen za předpokladu, že tyto restrikce budou úměrné a omezené jen na nezbytně dlouhou dobu.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Mgr. Ivana Šilhánková

Mgr. Jakub Hanák

Máte zájem o naše služby?

Napište nám