Lawya

Zpět na blog

Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem v době dočasného svěření do péče jiné osoby (např. do mateřské školky)

Odpovědnost za škodu způsobenou dítětem v době dočasného svěření do péče jiné osoby (např. do mateřské školky)

Téměř každý si dokáže představit situaci, kdy v dětství způsobil nějakou škodu. Ať už se jednalo o drobnější záležitosti jako rozbití hračky jinému dítěti, nebo o škody většího rozsahu jako rozbití okna míčem či průlezky na dětském hřišti, dokážeme si všichni takový moment ve svém životě s největší pravděpodobností vybavit. Vyvstává tak otázka, kdo nahradí škodu za dítě, které není pod dohledem rodičů, nýbrž jiných osob odpovědných za jeho chování?

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Šárka Kuncová

Mgr. Lukáš Pruška

Máte zájem o naše služby?

Napište nám