Lawya

Zpět na blog

Podmínky zaměstnávání občanů třetích zemí z pohledu zaměstnavatele

Podmínky zaměstnávání občanů třetích zemí z pohledu zaměstnavatele

V současné situaci, kdy se tuzemský trh práce potýká stále s nízkou mírou nezaměstnanosti[1], může být pro zaměstnavatele obtížné sehnat potřebnou pracovní sílu, a proto jsou často nuceni ji hledat v zahraničí. Mezi základní právní předpisy dopadající na problematiku zaměstnávání cizinců na území ČR patří zejména zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“) a pochopitelně rovněž zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“).

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Mgr. Jakub Hanák

Mgr. Lukáš Pruška

Máte zájem o naše služby?

Napište nám