Lawya

Zpět na blog

Nejčastější pracovně právní případy, které s vámi řešíme

Nejčastější pracovně právní případy, které s vámi řešíme

Mezi nejčastěji řešené a zároveň nejvýznamnější pracovněprávní případy patří nepochybně spory o peníze a problematika platnosti rozvázání pracovního poměru. V těchto sporech je vždy výhodou mít na své straně zkušeného právního zástupce, který dané problematice rozumí a pomůže uplatnit svá práva jak zaměstnancům, tak i zaměstnavatelům.

Co s neplatným ukončením pracovního poměru?

Prvním významným okruhem pracovních sporů je neplatné ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a nároky z toho vyplývající. Ze zákona lze ze strany zaměstnavatele jednostranně ukončit pracovní poměr pouze za určitých podmínek. Ne vždy je však jednoznačné, že k naplnění těchto podmínek došlo. Předmětem sporu je poté zejména otázka, zdali došlo k zvlášť hrubému porušení pracovních povinností ze strany zaměstnance. Jelikož však není nikde definované, co je již hrubé porušení pracovních povinností a co nikoliv, je tato otázka často rozřešena až v rámci soudního řízení a vždy záleží na okolnostech daného případu.

Jak řešit spory o peníze?

Dalším okruhem pracovních sporů jsou spory o peníze. Může jít například o případy, kdy zaměstnavatel sníží zaměstnanci bez jeho vědomí mzdu. Takto lze učinit pouze v případě, je-li mzda určena mzdovým výměrem. V každém případě však mzda nemůže klesnout pod hranici zaručené mzdy a nelze tak učinit zpětně. Pokud je mzda sjednána přímo v pracovní smlouvě, nelze ji ze strany zaměstnavatele jednostranně snížit. Proto je-li to možné, je vhodné sjednat výši mzdy nebo platu přímo v pracovní smlouvě.

Častou oblastí, kde vznikají spory mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, je také problematika dlužné mzdy. Zaměstnavatel má ze zákona povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu ve sjednaném termínu splatnosti. Nečiní-li tak, může zaměstnanec přistoupit k okamžitému ukončení pracovního poměru, vymáhat zaplacení dlužné částky žalobou a zároveň žádat zákonný úrok z prodlení z této částky.

Když se stane pracovní úraz

V neposlední řadě se zabýváme také problematikou pracovních úrazů a náhradou škody na zdraví nebo majetku zaměstnanců, stejně tak otázkou sporů ohledně plnění povinností v rámci pracovního poměru jak ze strany zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů.

Potřebujete v oblasti pracovního práva pomoci? Jsme tu pro vás.

Autor: Mgr. Jakub Hanák a JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám