Lawya

Zpět na blog

Radosti a starosti svěřenského správce, díl II. – práva a povinnosti svěřenského správce

Radosti a starosti svěřenského správce, díl II. – práva a povinnosti svěřenského správce

Dle ustanovení § 1453 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, může být svěřenským správcem každý svéprávný člověk. Současně je nutné vzít v potaz, že pokud je svěřenským správcem osoba z okruhu zakladatele(ů) nebo obmyšleného (obmyšlených) musí být jmenován ještě další svěřenský správce mimo okruh těchto osob. Poté jednají tito správci společně.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autor:

JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám