Lawya

Zpět na blog

Vliv zásady přiměřenosti a zákazu diskriminace na nastavení technické kvalifikace

Vliv zásady přiměřenosti a zákazu diskriminace na nastavení technické kvalifikace

Zásady zadávání veřejných zakázek mají bezpochyby zásadní vliv na průběh celého zadávacího i výběrového řízení (veřejné zakázky malého rozsahu). Ve výběrovém řízení jsou o to důležitější s ohledem na výjimku stanovenou v § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), podle které zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu sice není povinen zadat ji v zadávacím řízení, tzn. postupovat podle ZZVZ, ale je stále povinen dodržet zásady podle § 6 ZZVZ. Ustanovení § 6 ZZVZ ukládá zadavateli dodržet zásadu transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

JUDr. Michal Šilhánek

Markéta Schwarzová

Máte zájem o naše služby?

Napište nám