Lawya

Zpět na blog

Změna okolností dle § 1764 a násl. OZ v kontextu veřejných zakázek – I. díl

Změna okolností dle § 1764 a násl. OZ v kontextu veřejných zakázek – I. díl

V souladu s § 1764 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, platí, že „změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. To neplatí v případech stanovených v § 1765 a 1766“.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autor:

JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám