Vaší důvěry
si vážíme

Díky dlouholetým zkušenostem ve všech oblastech, ve kterých poskytujeme naše služby, se neztratíme v žádném konkrétním případu. Každý případ současně vnímáme jako jedinečný. Rádi poznáme také ten Váš.

Právo

  • Pracovní právo

Správné nastavení dokumentů, které se v pracovněprávních vztazích využívají, ale také řešení případných již vzniklých sporů nebo jejich prevence, to vše je dle našich zkušeností v pracovním právu zásadní. S těmito (ale i dalšími) otázkami Vám dokážeme profesionálně pomoci tak, aby Vaše pracovněprávní agenda byla plně v souladu s právem a maximálně vyhovovala Vašim požadavkům.

Pracovní právo

Správné nastavení dokumentů, které se v pracovněprávních vztazích využívají, ale také řešení případných již vzniklých sporů nebo jejich prevence, to vše je dle našich zkušeností v pracovním právu zásadní. S těmito (ale i dalšími) otázkami Vám dokážeme profesionálně pomoci tak, aby Vaše pracovněprávní agenda byla plně v souladu s právem a maximálně vyhovovala Vašim požadavkům.

Právo obchodních korporací

Jedná se o náročné právní odvětví, ve kterém je podpora ze strany profesionálů důležitá. Uvědomujeme si složitost a komplexnost právních otázek, které se v korporátním právu mohou objevit a jsme proto připraveni Vám s nimi odborným způsobem pomoci. Ať již se jedná o založení obchodní společnosti, otázky spojené s jejím vedením nebo jiné právní problémy, které v rámci Vaší činnosti potřebujete řešit, obraťte se na nás pro zkušenou právní radu.

Smluvní právo

Zásada smluvní volnosti, která platí v soukromém právu, Vám ve vztahu k nastavení smluvních podmínek přináší velmi rozmanitou škálu možností. Rádi Vám pomůžeme s nastavením smluvních podmínek tak, aby vztah, který si díky nim s Vaším smluvním partnerem vytvoříte, odpovídal Vašim požadavkům a neskrýval žádná překvapení či přešlapy. Máme řadu zkušeností s tím, jak nastavit nejrůznějším klientům smluvní podmínky na míru.

Daně

Potřebujete právní poradenství při plnění svých daňových povinností? Nebo máte jakékoli jiné otázky, které se týkají daní? Protože sami musíme vést účetnictví a platit daně, můžeme Vám poskytnout v této oblasti nejen profesionální poradenství, ale rovněž i praktické rady a tipy.

Veřejné zakázky

  • Administrace veřejných zakázek

Administrací veřejných zakázek se zabýváme již více než 4380 dní, za které jsme nasbírali velké množství zkušeností. Za tu dobu jsme pomohli řadě obcí a jiným veřejnoprávním subjektům, ale také soukromým společnostem, realizovat náročné projekty, které byly mnohdy financované z evropských fondů či národních dotací. O administrace se u nás stará zkušený tým, který si ví rady s každým druhem zadávacího řízení, ať už se jedná o jednoduché veřejné zakázky malého rozsahu, nebo třeba soutěže o návrh či zadávání veřejné zakázky s využitím metody Design & Build.

Administrace veřejných zakázek

Administrací veřejných zakázek se zabýváme již více než 4380 dní, za které jsme nasbírali velké množství zkušeností. Za tu dobu jsme pomohli řadě obcí a jiným veřejnoprávním subjektům, ale také soukromým společnostem, realizovat náročné projekty, které byly mnohdy financované z evropských fondů či národních dotací. O administrace se u nás stará zkušený tým, který si ví rady s každým druhem zadávacího řízení, ať už se jedná o jednoduché veřejné zakázky malého rozsahu, nebo třeba soutěže o návrh či zadávání veřejné zakázky s využitím metody Design & Build.

Obrana zadavatele či dodavatele

V oblasti veřejných zakázek jsme schopni poskytnout právní poradenství nejen zadavatelům, ale také dodavatelům při vyřizování či podávání námitek a návrhů k ÚOHS. Pravidelně sledujeme rozhodovací praxi ÚOHS i judikaturu správních soudů a jsme proto schopni Váš případ pečlivě zanalyzovat a navrhnout Vám jeho řešení s největší šancí na úspěch.

Právní poradenství v oblasti veřejných zakázek

Často se na nás obrací také klienti s žádostí o analýzu konkrétního právního problému při zadávání veřejné zakázky. V těchto případech poskytujeme právní podporu při řešení tohoto problému a navrhujeme jeho nejvhodnější řešení se zohledněním všech rizik. Naše právní stanoviska vychází nejen z výkladu právních předpisů, ale také z komentářové a odborné literatury, rozhodovací praxe ÚOHS, judikatury správních soudů a v neposlední řadě také z našich dlouholetých zkušeností. Díky našemu úzkému kontaktu s praxí zadávání veřejných zakázek jsme schopni právní stanoviska poskytovat na vysoce profesionální úrovni.

Ochrana osobních údajů

  • Výkon funkce pověřence
    pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pro některé správce důležitou součástí dodržování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osoba vykonávající tuto funkci musí být odborníkem v oblasti ochrany osobních údajů, jelikož svým klientům v otázce ochrany osobních údajů poskytuje informace a poradenství. I v této agendě za nás mluví naše zkušenosti – funkci pověřence vykonáváme pro řadu obcí, městských částí velkých měst a pro desítky jejich příspěvkových organizací nejenom školského typu, a to již několik let.

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů

Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů je pro některé správce důležitou součástí dodržování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Osoba vykonávající tuto funkci musí být odborníkem v oblasti ochrany osobních údajů, jelikož svým klientům v otázce ochrany osobních údajů poskytuje informace a poradenství. I v této agendě za nás mluví naše zkušenosti – funkci pověřence vykonáváme pro řadu obcí, městských částí velkých měst a pro desítky jejich příspěvkových organizací nejenom školského typu, a to již několik let.

Právní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů

Situací, ve které je třeba chránit osobní údaje, je v dnešní době stále více. Ať již řešíte ochranu osobních údajů ve vztahu ke svým zaměstnancům, klientům, návštěvníkům webových stránek, nebo uvažujete o instalaci kamerovému systému, poskytneme Vám profesionální právní asistenci založenou na četných zkušenostech a profesionální znalosti práva v oblasti ochrany osobních údajů. Sledujeme aktuální výklad Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, judikaturu Soudního dvora EU a členských států, případně i činnost Evropského sboru pro ochranu osobních údajů nebo českou a zahraniční odbornou literaturu. Díky výkonu funkce pověřence pro rozmanitou škálu klientů máme přehled o různých právních problémech, které se v oblasti ochrany osobních údajů mohou vyskytnout a jsme připraveni je vyřešit.

Kontrola dokumentace a zavedených postupů k ochraně osobních údajů

Výkladová praxe Obecného nařízení o ochraně osobních údajů se průběžně mění a vyvíjí. To má v řadě případů vliv také na rozsah povinností správce nebo na interní postupy. Také související povinná dokumentace, kterou musí vést každý správce, by měla nejenom splňovat požadavky právní úpravy, ale měla být praktická a funkční. Pokud používáte dokumentaci, která byla vytvořena před několika lety a není pravidelně aktualizovaná, neváhejte se na nás obrátit s dotazem na její kontrolu a případnou revizi. Naši odborníci zkontrolují veškeré dokumenty, které v této oblasti používáte. Bude-li to vhodné, navrhneme Vám případné doplnění či změny, které reflektují změny výkladové praxe a budou odpovídat Vašim možnostem a potřebám.

Účetnictví

  • Mzdové účetnictví

Díky naší znalosti pracovního práva i daňového práva a účetnictví, dokážeme v této oblasti poskytnout komplexní a odborné právní poradenství. Mzdy podléhají právním předpisům, které je u jejich zpracování zohlednit. Odborná právní asistence je proto v této oblasti zárukou správného vedení účetnictví zcela v souladu s právem.

Mzdové účetnictví

Díky naší znalosti pracovního práva i daňového práva a účetnictví, dokážeme v této oblasti poskytnout komplexní a odborné právní poradenství. Mzdy podléhají právním předpisům, které je u jejich zpracování zohlednit. Odborná právní asistence je proto v této oblasti zárukou správného vedení účetnictví zcela v souladu s právem.

Klasické účetnictví

Správné vedení účetnictví je důležité především pro řízení společnosti a správné manažerské rozhodování. Je rovněž podkladem pro vyměření daňové povinnosti. Pokud tedy chcete mít jistotu, že Vaše účetnictví bude vedeno odborným způsobem, v souladu s právními předpisy, obraťte se na náš tým, který se zabývá účetnictvím. Součástí námi nabízených služeb je také zpracování účetních závěrek, přehledů a přiznání k DPH v daňové evidenci.

Vzdělávání

  • Individuální kurzy

Náš tým zkušených školitelů je schopen připravit pro Vás individuální kurz na míru dle Vašich potřeb. Jestliže máte představu o konkrétním obsahu školení, která neodpovídá žádnému ze standardních školených témat, neváhejte se na nás obrátit s dotazem na sestavení individuálního kurzu. Naši lektoři mají bohaté zkušenosti se školením nejrůznějších témat v oblasti práva, ať již se jedná o právo veřejných zakázek, smluvní právo, právo obchodních korporací, pracovní právo nebo právo daňové a účetnictví.

Individuální kurzy

Náš tým zkušených školitelů je schopen připravit pro Vás individuální kurz na míru dle Vašich potřeb. Jestliže máte představu o konkrétním obsahu školení, která neodpovídá žádnému ze standardních školených témat, neváhejte se na nás obrátit s dotazem na sestavení individuálního kurzu. Naši lektoři mají bohaté zkušenosti se školením nejrůznějších témat v oblasti práva, ať již se jedná o právo veřejných zakázek, smluvní právo, právo obchodních korporací, pracovní právo nebo právo daňové a účetnictví.

Otevřené (veřejné) kurzy

Pravidelně pořádáme veřejné kurzy, které jsou akreditovány Ministerstvem vnitra. Veškeré kurzy jsou vedeny zkušenými lektory, kteří mají ve školené oblasti vždy bohaté zkušenosti z praxe. Díky tomu nejsou naše školení pouze teoretické, ale poskytují také zajímavé náhledy do praxe, příklady případů, které byly skutečně v praxi řešeny apod. Vážíme si zpětné vazby každého klienta a kurzy tak stále přizpůsobujeme tak, aby pro publikum byly snadno srozumitelné a přínosné.

Vypsané kurzy

20. 08. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 28
03. 09. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

LAWYA NEWS: Veřejné zakázky

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 42
24. 09. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Jak správně pracovat s Věstníkem veřejných zakázek

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 29
22. 10. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

Prokazování kvalifikace (nejen) pomocí jiné osoby

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 30
19. 11. 2024, on-line
Mgr. Lukáš Pruška

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

Mgr. Lukáš Pruška
Více informací Počet volných míst: 30
03. 12. 2024, on-line
JUDr. Michal Šilhánek

LAWYA NEWS: Veřejné zakázky

JUDr. Michal Šilhánek
Více informací Počet volných míst: 51