Uplatnění námitky započtení nejisté a neurčité pohledávky v soudním řízení

Právo 05.01.2022

Započtení pohledávky může být zejména pro podnikatele užitečným institutem, především proto, že šetří transakční náklady. Podnikatelé si jsou tak schopni splnit své vzájemné dluhy bez toho, aby „přelévali“ finance z jednoho bankovního účtu na druhý. Započtení je jedním ze způsobů, jakým závazek mezi stranami zaniká, nahrazuje tak de facto i de iure splnění. Započíst svou pohledávku proti dluhu druhé strany lze i jednostranně – jelikož se však jedná o právní jednání, ve kterém schází vůle druhé strany, je toto započtení regulováno přísněji. V případě dohody o započtení mezi dvěma stranami, tj. pokud se jedná o jednání dvoustranné, se uplatní pro závazkové právo typická dispozitivnost norem a zohlednění vůle stran.

Celý článek naleznete na epravo.cz