Lawya

Významné

Případy

Níže vám představíme některé z našich kauz či projektů, které jsme v nedávné době řešili. Ctíme diskrétnost a povinnost mlčenlivosti advokáta, a proto příklady uvádíme pouze v obecné formě.

Firmy

Právní poradenství - kupní smlouva

Případ z roku 2018

Významnému klientovi jsme poskytli právní poradenství v revizi smluvní dokumentace ke koupi nemovitosti pro další rozvoj výrobních aktivit společnosti.

Právní poradenství – stanovisko

Případ z roku 2018

Významnému klientovi jsme poskytli stanovisko k uplatnění pohledávky vůči dodavateli - zahraniční společnosti se sídlem mimo Evropskou unii, která vznikla neuhrazením smluvní odměny.

Příprava nabídky – veřejná zakázka

Případ z roku 2018

Klientovi z oblasti poskytování IT jsme poskytli právní poradenství s přípravou nabídky do zadávacího řízení realizovaného orgánem státní správy.

Lidé

Zastupování v trestním řízení

Případ z roku 2018

Zastupujeme klienta v trestním řízení pro přečin, kdy navrhujeme schválení narovnání.

Poradenství v oblasti práva nemovitostí

Případ z roku 2018

Poskytli jsme právní poradenství klientovi při výmazu věcného břemene z katastru nemovitostí a následný převod vlastnického práva k této nemovitosti.

Zastupování ve správním řízení

Případ z roku 2018

Zastupujeme klienta v probíhajícím sporu v rámci správního soudnictví ve věci zcelování pozemků v komplexních pozemkových úpravách.

Veřejná správa

Stanovisko k uzavření dodatku

Případ z roku 2018

Pro klienta, obec, jsme zpracovali stanovisko k uzavření dodatku na realizaci víceprací dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Na základě stanoviska jsme připravili znění dodatku.

Zastupování v řízení před soudem

Případ z roku 2018

Klienta, obec, zastupujeme v řízení o vydání bezdůvodného obohacení z důvodu užívání pozemků bez právního důvodu.

Příprava zadávacích podmínek

Případ z roku 2018

Významnému klientovi jsme poskytli právní poradenství při přípravě zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku včetně návrhu smlouvy o dílo.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám