Zasílání obchodních sdělení

Označením políčka „souhlasím se zasíláním obchodních sdělení“ projevujete souhlas s tím, aby obchodní korporace skupiny LAWYA, tj.

  • LAWYA, s.r.o., IČO: 023 22 021, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 80898 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA, advokátní kancelář s.r.o., IČO: 070 13 531, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 105635 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA tender, s.r.o., IČO: 035 84 607, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 85667 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA advisors, s.r.o., IČO: 066 66 761, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 103529 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA data protection, s.r.o., IČO: 070 84 498, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 106079 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA education, s.r.o., IČO: 066 66 442, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 103526 vedená u Krajského soudu v Brně
  • LAWYA accounting, s.r.o., IČO: 089 96 954, se sídlem Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno, spisová značka C 116616 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „správce“)

zpracovávaly Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů (jméno, příjmení nebo obchodní firma, akademický titul, IČO nebo DIČ), kontaktní poštovní adresy nebo e-mailové adresy, resp. adresy sídla společnosti, telefonního čísla, a to za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů se vztahuje k zasílání obchodních sdělení ve formě marketingových newsletterů nebo jiných nabídek, a to obvykle jednou týdně. Obchodní sdělení se budou vztahovat k činnosti skupiny LAWYA, tedy k poskytování právních služeb, zadávání veřejných zakázek, ochraně osobních údajů, účetnictví a organizaci vzdělávacích a odborných akcií.

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Tento souhlas se zároveň považuje za souhlas se zasíláním zpráv reklamního charakteru a zpráv elektronické pošty.

Souhlas udělujete na dobu až do odvolání, přičemž souhlas můžete odvolat kdykoliv prostřednictvím odkazu v každém zasílaném sdělení nebo žádostí zaslanou na adresu [email protected].

Poskytujete své osobní údaje dobrovolně a máte vůči správci právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů a (v) právo na přenosnost osobních údajů. Tato práva může uplatnit kontaktováním na emailové adrese [email protected].

Bližší informace o tom, jak LAWYA nakládá s Vašimi osobními údaji, jsou k dispozici na www.lawya.cz/ochrana-osobnich-udaju/. V případě nejasnosti nás kdykoliv můžete kontaktovat na [email protected] . Vše rádi podrobněji vysvětlíme.