Lawya

Advokátní kancelář

Lawya
Lawya

Komu
pomáháme

Firmám

Pomáháme obchodním korporacím ve všech fázích jejich podnikání. Ať už jde o založení obchodní korporace, tvorbu prvních obchodních smluv nebo právní pomoc ve sporech s jinými subjekty, jsme vždy připraveni poskytnout komplexní právní rady k maximální spokojenosti klienta.

Lidem

Každý se v životě setká se situací, kdy je nutné vyhledat právní pomoc. Poradíme vám v nejrůznějších oblastech života počínaje uplatněním nároků z vad plnění (reklamace), dále s dědictvím, rozvodem nebo smlouvami. Pro většinu advokátů může jít o běžnou rutinu. My si ale uvědomujeme, že pro klienta je jeho právní problém vždy zásadní, a podle toho mu také věnujeme pozornost.

Veřejné správě

Využíváme našich mnohaletých zkušeností se zadáváním veřejných zakázek a díky tomu disponujeme i zkušenostmi z oblasti správního práva. Správní řád a související právní předpisy jsou oblastí, kterou dobře známe a dokážeme se v ní rychle orientovat a najít efektivní řešení.

Homepage pic
Homepage pic

Inovativní advokátní kancelář

O nás

Kdo jsme

Poskytujeme právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního a správního práva. Nesnažíme se dělat vše. Děláme jen to, co opravdu umíme a to, v čem si věříme. Nikdy netlačíme naše klienty do nesmyslných právních sporů, pokud sami nevěříme v úspěch!

Více o nás
O nás

Naše hodnoty

Preciznost

Nebojíme se říct, že neumíme všechno. V těch oblastech práva, ve kterých působíme, se ale vyznáme velmi dobře a dokážeme přesně popsat problém a navrhnout konkrétní řešení.

Efektivita

Nepracujeme jen proto, abychom nahnali co nejvíc odpracovaných hodin. Vždy se snažíme věnovat našim klientům optimální čas.

Naslouchání

Každý klient je pro nás důležitý. Jednoduchá smlouva nebo velká obchodní kauza – naše práce musí vždy odpovídat přáním a požadavkům klienta.

Individuálnost

Pro klienta vždy hledáme řešení na míru. Nespokojíme se jen s univerzálním řešením, které jsme možná již někdy využili, pokud to není ta nejlepší možnost.

Případy

Z naší praxe

Veřejná správa

Veřejná správa

Popis případu

Byli jsme požádáni obcí, územně samosprávným celkem, o zpracování stanoviska k uplatnění sankcí plynoucích z pozdního předání díla – úprav veřejného prostranství.

Výsledek

Pro klienta jsme zpracovali právní posouzení příslušných ustanovení smlouvy o dílo a dalších obchodních podmínek, které byly přílohou smlouvy. Dále jsme navrhli postup uplatnění konkrétních sankcí, a to včetně návrhů...

Firmy

Firmy

Popis případu

Klient, obchodní korporace, nás požádal o stanovisko k uplatnění pohledávky vůči dodavateli - zahraniční společnosti se sídlem mimo Evropskou unii, která vznikla neuhrazením smluvní odměny.

Výsledek

Pro klienta jsme zpracovali požadované stanovisko a dále navrhli další postup ve věci. Dále jsme vypracovali prvotní předžalobní výzvu k úhradě dluhu a zajistili jsme překlad do anglického jazyka. Klient nyní komunikuje s dodavatelem o způsobu vypořádání pohledávky.

Lidé

Lidé

Popis případu

Převzali jsme právní zastoupení klienta, bývalého zaměstnance obchodní společnosti, obžalovaného z přečinu krádeže dle trestního zákoníku.

Výsledek

S ohledem na rozsah uvedeného skutku a po souhlasu poškozené společnosti jsme navrhli příslušnému soudu vyslovení souhlasu s narovnáním dle příslušných ustanovení trestního řádu. Klient nebude mít záznam v rejstříku trestů.

Chcete se dozvědět
novinky?

Právo

Započtení pohledávky může být zejména pro podnikatele užitečným institutem,…

Právo

Česká republika je jednou ze zemí s nevyšší rozvodovostí…

Máte zájem o naše služby?

Napište nám