Ing. Bc. Eva Maturová

Ing. Bc. Eva Maturová

Asistentka

Vystudovala Univerzitu Tomáše Bati a Rašínovu vysokou školu.

Eva se věnuje podpoře kolegů při jejich práci. Má na starosti administrativní chod a fungování naší kanceláře.