Mgr. Anna Holycross

Mgr. Anna Holycross

Advokátní koncipientka

Vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátní koncipientkou zapsanou na seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Anna je součástí týmu, který se věnuje zadáváním veřejných zakázek. Zabývá se především administrací veřejných zakázek a poskytováním právního poradenství v oblasti práva veřejných zakázek.