Mgr. Vanessa Vilhelmová

Mgr. Vanessa Vilhelmová

Advokátní koncipientka

Vanessa vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátní koncipientkou zapsanou na seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory a součástí týmu, který se zabývá zadáváním veřejných zakázek.

Po gymnáziu dala šanci přírodovědeckému oboru, konkrétně matematice, statistice a analýze dat, ale již po prvním semestru bylo zřejmé, že se raději vydá vstříc svému dětskému snu a bude studovat práva. Po zkušenostech z velké advokátní kanceláře se rozhodla pro práci u nás, kde jí byla dána možnost užší specializace právě na veřejné zakázky.