Obchodní podíl a rozvod – musíte se dělit o zisk z úspěchu vaší společnosti?

Právo 05.01.2022

Česká republika je jednou ze zemí s nevyšší rozvodovostí v Evropě – dle statistik od roku 2000 končí rozvodem 45 – 50 % manželství.[1] S rozvodem se přitom neodmyslitelně pojí řada právních důsledků. Jak moc náročné je bude zvládnout ovlivňuje nejen majetkový režim, který si manželé pro dobu trvání svého manželství zvolili, ale také to, zda se budou (brzy již bývalí) manželé ochotni na aspektech konce jejich svazku dohodnout, nebo zda přenechají řešení soudu.

Celý článek naleznete na epravo.cz

[1] Němečková, M., Kurkin, R., Štyglerová, T. Archiv: Rodinné chování v České republice: první děti později a mimo manželství. Eurostat, 2019. ISSN 2443-8219.