24.09.2024, on-line

Jak správně pracovat s Věstníkem veřejných zakázek

Tento kurz je zaměřen na praktickou prezentaci práce s novými E-forms ve Věstníku veřejných zakázek, a to v celém životním cyklu administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

 

Výsledkem budou Vaše nové znalosti především co se týká:

  • prováděcího Nařízením Komise (EU) 2019/1780, detailní prozkoumání obsahu a dopadů nařízení;
  • práce s formuláři ve VVZ;
  • pravidla vyplňování formulářů;
  • metodiky uveřejňování a uveřejňovací vyhláška.

 


 

V rámci kurzu od nás obdržíte prezentaci a osvědčení o absolvování.

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení