20.08.2024, on-line

Veřejné zakázky malého rozsahu v praxi

Cílem tohoto kurzu je seznámení účastníků s problematikou zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Účastníci budou seznámeni se základními náležitostmi veřejných zakázek malého rozsahu a povinnostmi, které musí dodržet při zadávání těchto zakázek. Dále taktéž budou rozebrány nezbytné úkony směřující k uzavření smlouvy a povinnosti po uzavření smlouvy.

Součástí kurzu bude taktéž problematika interních směrnic pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Výsledkem budou Vaše nové znalosti především co se týká:

  • Základních zásad
  • Zahájení a průběh řízení
  • Náležitosti, příprava, tvorba a poskytování zadávací dokumentace
  • Požadavky na kvalifikaci, kvalifikační předpoklady
  • Otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek
  • Ukončení řízení, zrušení řízení

V rámci kurzu od nás obdržíte prezentaci a osvědčení o absolvování.

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení