18.06.2024, on-line

Změna smlouvy dle zákona o veřejných zakázkách

Tento kurz poskytuje komplexní pohled do oblasti změn smluv v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek, se zaměřením na klíčové aspekty ustanovení § 100 a § 222 ZZVZ.

Kurz je strukturován tak, aby poskytoval nejen komplexní teoretický rámec, ale také praktické příklady z  praxe.

S účastníky kurzu bude probráno:

  • důkladná analýza vyhrazených změn podle § 100 ZZVZ,
  • podrobné rozlišení mezi podstatnými a nepodstatnými změnami smlouvy,
  • detailní průzkum změn de minimis,
  • podrobné instrukce k aplikaci § 222 a § 223 ZZVZ.

Tento kurz je navržen tak, aby poskytl účastníkům nejen cenné informace, ale i praktické dovednosti, které jsou nezbytné pro efektivní a odpovědné řízení veřejných zakázek. Jeho obsah je ideální pro profesionály, kteří hledají rozšíření svých odborných znalostí a schopností v této dynamicky se vyvíjející právní oblasti.

 


 

Každý účastník obdrží prezentaci a osvědčení o absolvování kurzu.

Přihláška na kurz

Obchodní podmínky(Required)
Zpracování osobních údajů(Required)
Obchodní sdělení