Lawya

Zpět na blog

Maření spravedlnosti a vztah mezi klientem a advokátem

Maření spravedlnosti a vztah mezi klientem a advokátem

Do českého právního řádu byl zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přidán nový trestný čin maření spravedlnosti. Přijetí této právní úpravy bylo nutné v návaznosti na mezinárodní závazky, které se Česká republika zavázala dodržovat.[1]

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autoři:

Mgr. Lukáš Pruška

Šárka Kuncová

 

[1] Důvodová zpráva k zákonu č. 287/2018 Sb. kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám