Lawya

Zpět na blog

Radosti a starosti svěřenského správce, díl I.

Radosti a starosti svěřenského správce, díl I.

Svěřenské fondy upravuje zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů, a to konkrétně v § 1448 a násl. Dle § 1448 odst. 1 OZ platí, že „svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek držet a spravovat.“ Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví vyčleněného majetku a svěřenský správce je povinen ujmout se tohoto majetku a jeho správy.

Celý článek naleznete na epravo.cz.

 

Autor:

JUDr. Michal Šilhánek

Máte zájem o naše služby?

Napište nám