Lawya

Zpět na o nás
Mgr. LUKÁŠ PRUŠKA
Advokát

Lukáš Pruška

Lukáš Pruška vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již od dob studií působil v advokacii, nejprve jako právní praktikant, poté jako advokátní koncipient a od roku 2016 jako advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory. V rámci své profesní praxe se věnuje již od roku 2009 zejména problematice veřejných zakázek, veřejnému investování, včetně financování z dotačních titulů. V poslední době se zaměřuje zejména na veřejné zakázky, závazkové právo, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC a metody výstavby Design & Build, a nově také trestnímu a rodinnému právu (včetně případů s mezinárodním prvkem).
Moje zaměření

Moje zaměření

V poslední době se zaměřuji zejména na veřejné zakázky, závazkové právo, včetně problematiky obchodních standardů FIDIC, a nově také trestnímu a rodinnému právu (včetně případů s mezinárodním prvkem).
Máte zájem o naše služby?

Napište nám