Mgr. Adam Ledina

Mgr. Adam Ledina

Advokátní koncipient

Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Je advokátním koncipientem zapsaným na seznamu advokátních koncipientů České advokátní komory.

Adam je součástí týmu, který se zabývá oblastí práva obchodního a trestního. Věnuje se právnímu poradenství zejména v oblasti smluvního práva a litigací. Má zkušenosti v oblasti vymáhání pohledávek včetně zastupování klientů ve vykonávacím řízení a v řízení insolvenčním.