Lawya

Zpět na blog

Rekordní pokuta pro British Airways

Rekordní pokuta pro British Airways

Britský úřad pro ochranu osobních údajů Information Commissioner’s Office (ICO) uveřejnil úmysl udělit společnosti British Airways pokutu ve výši 183,4 milionů liber za porušení ochrany osobních údajů klientů, ke kterému nejspíš docházelo od června do září 2018.

Údaje o platebních kartách i o cestách

Mělo se jednat o osobní údaje přibližně půl miliónu klientů, přičemž unikly jak identifikační údaje, tak údaje o platebních kartách nebo plánovaných cestách. British Airways měly pochybit, když dostatečně nezabezpečily uložené osobní údaje a jejich systémy neodhalily narušení bezpečnosti včas. Výše pokuty odpovídá 1,5 % z celosvětového obratu společnosti za rok 2017, což ale neodpovídá nejvyšší možné sankci ve výši až 4 %.

Jak to celé dopadne?

Řešením tohoto případu se ICO zabýval jako vedoucí úřad, nicméně s ohledem na to, že byla dotčena práva občanů dalších států Evropské unie, budou mít i další národní úřady možnost se ke zjištěním ICO vyjádřit. Rovněž společnost British Airways bude mít možnost se proti uložené pokutě odvolat. Na konečné rozuzlení tohoto případu si tedy ještě počkáme.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám