Lawya

Zpět na blog

Další sankce za porušení ochrany osobních údajů

Další sankce za porušení ochrany osobních údajů

Britský úřad pro ochranu osobních údajů Information Commissioner’s Office (ICO) uveřejnil další zprávu ohledně možného udělení sankce ve výši 99 milionů liber za porušení ochrany osobních údajů klientů. Tentokrát se týká hotelové sítě Marriott International, Inc´s.

Kybernetický incident jménem Marriott

Rozsáhlé vyšetřování se vztahovalo ke kybernetickému incidentu z listopadu 2018, kterým byly dotčeny osobní údaje přibližně 339 milionů klientů hotelové sítě Marriott International, Inc´s. Nedostatečné zabezpečení systémů se týkalo sítě hotelů Starwood, které Marriott získal v roce 2016. Odhalení osobních údajů klientů však bylo zjištěno až v roce 2018. V tomto období Marriott podle ICO nepřijal náležitá opatření k zabezpečení získaných údajů.

Zvýšení úrovně zabezpečení

Vyšetřování tohoto případu vedl ICO, nicméně s ohledem na to, že byla dotčena práva občanů dalších států Evropské unie, budou mít i další národní úřady možnost se ke zjištěním ICO vyjádřit. Od odhalení incidentu přijal Marriott opatření, která vedla ke zvýšení úrovně zabezpečení, což může mít vliv na konečnou výši uložené sankce.

Máte zájem o naše služby?

Napište nám